Användarvillkor

Ansvaret åligger besökaren och användaren av denna hemsida att läsa och hålla sig uppdaterad med Användarvillkoren, Integritetspolicyn, och övriga policys.

Vi reserverar oss rätten att ändra dessa villkor när vi så tycker utan att behöva informera sidans användare.

Besökare/Kunder

För att använda denna sida måste du vara över 18 år.

Du bör inte ta anstöt av sådant som har anknytning till bdsm och fetisch, eller vad som kan klassas som vuxet material. Genom att fortsätta använda denna sida ger du ditt medgivande till att du är okej med material av denna art.

Kunder och besökare måste bete sig respektfullt både mot Miss Vera och andra som använder sig av denna hemsida. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ingen rasism, inget respektlöst beteende mot hbtq-individer, inga hot av något slag, osv.

Ansvar

Websidan och dess ägare är inte ansvarig för vad andra människor gör eller säger när det använder denna sida, dess tjänster, eller annan form av media kopplat till den. Den är heller inte ansvarig för oaktsamt användande av websidan eller dess innehåll.

Rättigheter

Sidägaren äger rättigheterna till allt material, inkluderande men inte begränsat till text, bild, videos, publicerat på denna websida, dess tjänster, samt annan form av media kopplat till hemsidan.

Inget material får lov att laddas ner eller delas utan uttryckt skrivet medgivande. Detta gäller kommersiellt så väl som privat användande.

Visst publicerat material kan ha någon form av öppen licens varpå sidägaren inte äger några direkta rättigheter till materialet, men detta ger dig inte rätten att ta materialet från denna sida. Det är fortfarande strängt förbjudet att ladda ner eller dela sådant material från denna sida varken för kommersiellt eller i privat syfte.

Material kopplat till delningsknappar för social media räknas till uttryckt skrivet medgivande för delning, förutsatt att dess källa är tydligt och korrekt given.

Disclaimer Policy

Om något material på denna sida innehåller affiliate länkar kommer detta klart och tydligt att skrivas ut.

Privacy Policy

Cookies

Denna websida använder sig av cookies. Om du inte är bekväm med detta är vi tyvärr tvugna att be dig att lämna sidan. Genom att fortsätta använda sidan ger du ditt medgivande till vårt användande av cookies.

Personlig information

Personlig information, så som med inte begränsat till, e-mail, adresser, namn, betaluppgifter, etc. spars så länge det finns ett behov av informationen, exempelvis för försändelser, bokningar, osv. Utöver detta sparas informationen i max 3 månader.

Du kan alltid be om att få veta vilken information vi har sparad om dig och be oss att radera den information vi eventuellt har. Du kan göra detta gratis 2 gånger per år, utöver detta tillkommer en avgift på 500kr.